A2:13


(Rubrik:)   Tuna sochn

      Notarum explicatio

      Desze engier och wreter liggia till
      Sarringe och ähra specificerade som
      efterfölier

A    Een wret
B    En wret
C    En wret
D    En wret
E    En wret                  Specificerade folio 14
F    Een enges fiell
G    Een engh
H    Een engh till den ena skattegården
      i Tuna byen huilken ähr specifice-
      rat  folio 18.

(Karttext:)
Moo jordh
Leer mylla
Leer myl la
Leer myl la