A2:130-131


(Rubrik:)   Olandz häradt   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Wetstadh  4 hemman                          30 1/3 öres
A   Uthsäde dät ena åhret till hella
      byn                                                      31 3/4 tunnor
B   Uthsäde till hella byn dät
      andra åhret                                          40 tunnor
      Vretes landh till hella byn                     3 7/16 tunnor
D   Höö aff ängen årligen                           265 lass
      Humblegårdar                                     350 stänger

      Skogh till wedh och gärssell.
      Fiske waten till nötorfften
      samt mulebet.

1    Wästre gården skatehemman              4 öres            2 ther?
A   Uthsäde dät ena åhret                          4 5/16 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                       5 1/2 tunnor
C   Vreetes landh                                       5/8 tunnor
D   Höö                                                     34 lass
E   Humblegårdh                                       100 stänger

2    Millan gården skate hemman              7
A   Uthsäde det ena åhret                         7 tunnor     2 kannor
B   Uthsäde dät andra året                        9 1/4 tunnor
F   Vreetes landh                                      1 9/16 tunnor
D   Höö aff engen                                     60 lass
G   Humble gårdh                                     100

3    Östregården frälse hemman               12 öres
      under wälborne Otto Sack
A   Uthsäde dät ena åhret                         12 11/16 tunnor
B   Uthsäde däth andra åhret                    15 11/16 tunnor
D   Höö aff ängen                                     102 3/4 lass
H   Humblegårdh                                      100 stänger

4   Södregården skate hemman                7 1/4 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                         7 11/16 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                      9 9/16 tunnor
D   Höö aff engen                                    62 1/4 lass
I    Humble gårdh

5    Skräddare torpet oskat-
      lagt, ligger på Wätsta
      ägor
      Uthsäde                                           1 1/4 tunnor
      Höö aff engen                                   3 lass

(Karttext:)
Norgärda ägor på dänna sidan
Ler mylla
Söderlösta ligher på dän-na sidan
Skoghz? jordh
Skogh och uthmark
Skogh och uthmark
Skrädare torpet
Swart mylla
Swart mylla
Swart mylla
Sandh jordh
Betes hage
Betes hage
Sandh blandat
Swart mylla
Swart mylla
Hårdh wals ängh
Söderlösta ägor på den-na sidan
Hårdh wall
Skogh och uth-mark
Sandh blandat
Hårdh wals ängh
Swart mylla
Hårdh walz ängh
Tuffue ängh
Tuffe ängh
Tuffue ängh
Tuffue ängh
Skogh och uth mark på dänna sidan
Sank mose ängh
Mörte skiön
Sank måsse ängh
Mörte siön

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum