A2:132


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

1    Norgärde skate hemman                     4 öres
A   Uthsäde dät ena året                            4 7/8 tunnor
B   Uthsäde däth andra åhret                     4 3/4 tunnor
C   Höö aff ängen                                     6 lass
D   Humble gårdh                                     50 stänger

      Skogh till wedh gärssell1.
      Fiskewaten och mulebet
      till nötorfften2

(Karttext:)
Fast bols ägor på dänna sidan
Fast bols ägor på dänna sidan
Swart mylla
Skogh och uthmark
Kalfwe täppa
Hårdh wals ängh
Ler mylla
Wetsta ägor på dänna sidan
Skogh och uthmark

___________________
1garssell ms
2notorfften ms