A2:133


(Rubrik:)   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

1    Bollinge 1/4 skatte hemman
A   Uthsäde dät ena året                   3 1/4 tunnor
B   Uthsäde däth1 andra åhret           1 ?/16 tunnor
C   Vretes landh                               2 1/2 tunnor
D   Höö aff engen                            22 lass
E   Humble gårdh                             50

      Skogh och mulebet till nötorfften

(Karttext:)
Norlösta skogh och uthmark på dänna sidan
Hårdh wall
Ler mylla
Sandh blandat
Skogh uth mark
Starängh
Norlösta skogh och uthmark på dänna sidan
Bollinge
Lunda och Kilby wreether på dänna sidan
Sandh jordh
Hårdh wall
Hårdh wall
Söderlösta ägor på dänna2 sidan
Scala ullenarum

___________________
1dath ms

2danna ms