A2:134-135


(Rubrik:)   Olandz häradt   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Wässby 9 hemman                                   öres
A   Uthsäde till hela byn dät ena året          76 tunnor
B   Uthsäde till hela byn dät andra året       69 tunnor
      Vretes landh till hela byn                       7 1/4 tunnor
C   Höö aff ängen                                      421 lass
      Humble gårdher                                   370 stänger

      Till dänna byn är skogh och
      mulebet till all nötorfft1

1    Norre gården skatehemman                 7 öres
A   Uthsäde det ena åhret2
B   Uthsäde dät andra åhret
C   Höö aff engen

2    Wästre gården här Oluff skate hemman  7 öres
A   Uthsäde dät3 ena året
B   Uthsäde dät andra året
      Vretes landh                                          3/4 tunnor
C   Höö aff ängen
      Humble gårdh                                       100 stänger

3    Per Erikson skate hemman                    8 1/2 öres
A   Uthsäde dät ena åhret
B   Uthsäde dät andra åhret
      Vreethes landh                                     1 tunnor
C   Höö aff ängen
      Humble gårdh                                      100 stänger

4    Mates Pärson frälsse
      under wälborne Otto Sack                  6
1/2
A   Uthsäde dät ena åhret4
B   Uthsäde dät andra året
      Vreetes landh                                       1/2 tunnor
C   H
öö aff engen
      Humble gårdh                                      100 stänger

5    Anders Bengtson skat hemman            4 3/4 öres
A   Uthsäde dät ena åhret
B   Uthsäde dät andra året
      Vreetes landh                                      1 7/16 tunnor
C   Höö aff engen
      Humble gårdh                                     120 stänger
      Uthjordh ängh i Mårtes-
      kullan i Morkara soken                        8 lass   noterat folio

6    Anders Mathzon skate hemman          öres  3 1/3 5
                                                                         
2      uthiordh
A   Uthsäde dät ena åhret
B   Uthsäde dät andra åre
t
     
Vretes landh                                       1 1/2 tunnor
C   Höö af engen6

7    Anders frälse under
      wälborne Otto Sack                         6
1/27
A   Uthsäde det ena åhret8
B   Uthsäde dät andra året
      Vreetes landh                                    1/2 tunnor
C   Höö aff engen
      Humble gårdh                                   50 stänger

8    Anders Oluffson skate hemman        4
                                                              1 1/2 uthiord
A   Uthsäde dät ena åhret
B   Uthsäde dät andra åhret        
      vreeteslandh                                    
15/16        
C   Höö aff engenn

9    Lasse Person skate hemman
A   Uthsäde dät ena åhret
B   Uthsäde dät andra året
      Vretes landh                                     5/8
C   Höö aff engen

10   Dätta torpet komer
      wälborne Otto Sak till
      Uthsäde                                          1 1/8 tunnor
      Höö                                                2 lass

11   Dätta torp
      är uptagit på
      hela bysens
      ägor
      Uthsäde                                       1 1/16 tunnor
      Höö                                             1 lass

(Karttext:)
Leerjordh
Grundh leer mylla
Lödby ägor på dänna sijdan
Leer mylla
Leera
Grun h leera
Sandh jordh
Hårdh waldhss engh
Sandh blandat jordh
Tompter
Godh leermylla på bodha sijdhor om wegen
Leer mylla
Tompter
Starr
Leera
Starr botn
Sandh iordh
Småå starr engh
Groft star
Groft staar
Måssugh engh
Måssugh engh
Hårdhwall
Hårdhwallh

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

________________
1notorfft ms
2 Uppgifter saknas
3dat ms
4 Uppgift saknas här och på flera som följer i kolumnen
5 härefter överstruken text
6 Uppgift saknas
7
Oklart var denna uppgift  hör hemma samt oläsligt text efter siffrorna
8
Uppgift saknas