A2:136


(Rubrik:)   Olandz häradt

(Karttext:)
Morkara sokens ägor på dänna sidan
Blöt måsse engh
Hårdh wals engh
Blöt måsse engh
Blöt måsse engh
Skogh och uth mark på dänna1 sidan
Hårdh wall
Skogh uth mark på dänna sidan
Mosse ängh
Måsse ängh
Små star ängh
Hårdh wall

________________
1dann ms