A2:137


(Rubrik:)    Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Lödeby  5 hemman                           32 öres
A   Uthsäde till hella byn det ena året      36 3/8 tunnor
B   Uthsäde till hella byn dät andra åhret 37 3/4 tunnor
      Vretes landh                                     3/4 tunnor
C   Höö aff engen åhrligen                      205 lass
      Humble gårdar                                 250 stänger
      Skogh och mulebet till all nötorfft

1    Wästre gården skathe hemman        4 1/3 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                       4 15/16 tunnor
B   Uthsäde dät andra året                     5 1/16 tunnor
C   Höö aff änge                                    18 lass
D   Vreetes landh                                    1/4 tunnor
E   Höö aff skoghz rödningar                  12 lass
F   Humble gårdh                                   50 stänger

2    Söder gården skate hemman            7 1/2 öres
A   Uthsäde dät ena året                         8 1/2 tunnor   2 kannor
B   Uthsäde dät andra åhret                    8 13/16 tunnor  2 kannor
C   Höö aff engen                                   54 lass

3    Mathes Pärson skate hemman           7 1/2
A   Uthsäde dät ena året  1                      8 1/2 tunnor   2 kannor
B   Uthsäde dät andra åhret                    8 13/16 tunnor  2 kannor
C   Höö aff engen                                   54 lass
D   Höö aff skoghz rödninger                  5 lass

4    Anders Pärson skate hemman           7 1/3 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                       8 5/16 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                    8 5/8 tunnor
H   Vreetes landh                                    1/2 tunnor
C   Höö aff engen                                   52 lass
I    Höö aff skoghz änger                        8 lass
      En uthjordz engh i Morkara
      sochen och kallas Nikare engen        10 lass
K   Humble gårdh                                   100 stänger

5    Norre gården skatte hemman             5 1/3 öres
A   Uthsäde det ena åhret 1                      6 1/16 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                     6 5/16 tunnor
C   Höö aff engen                                    27 lass
L   Höö aff skoghz ängar                          6 lass
M   Humble gårdh                                    100 stänger
     
(Karttext:)
Lödeby
Skogh och uth mark
Kalfwe täppa
Ler mylla
Killby ägor på dänna sidan
Sandh jordh
Ler mylla
Ler mylla
Sandh blandat
Lindh
Sandh blandat
Sandh blandat
Killby ägor på dänna sida
Toffwigh ängh
Wässby ägor på däna sidan
Små starrängh
Myslinge på dänna sidan

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

_________________
1härefter överstruken text