A2:138-139


(Rubrik:)   Olandz häradt      Adelunda sochn

      Notarum explicatio 1

      Mysslinge  5 hemman                        31 öres
A   Uthsäde till hela byn dät ena åhret       46 1/2 tunnor
B   Uthsäde till hella byn det andra åhret    41 tunnor
      Vrethes landh till hela byn                    9/16 tunnor
C   Höö aff engen årligen                          432 lass
      Humble gårdh till hela byn                  350 stänger

      Till denna byn är ingen skogh.
      Mulebet litet.

1    Södre gården  Skatte hemman          6 öres
A   Uthsäde det ena åhret                        9 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                     7 7/8 tunnor
D   Vreethes landh                                    3/16 tunnor
      Humble gårdh                                    100 stänger
C   Höö aff engen                                     84 lass

2    Erik Sefreson frälsse
A   Uthsäde däth ena åhret                      10 1/2 tunnor
B   Uthsäde dät andre åhret                     9 1/4 tunnor
C   Höö aff engen                                    98 lass
      Humblegårdh                                    50 stänger

3    Erik Erikson skatehemman                5 2/3 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                       8 1/2 tunnor
B   Uthsäde det andra åhret                    7 1/2 tunnor
C   Höö aff engen                                   77 3/4 lass
      Humble gård                                     50

4    Lasse Matzon frälsse hemman
A   Uthsäde dät ena åhret                       10 1/2 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                     9 1/4 tunnor
E   Vrethes landh                                     3/8 tunnor
C   Höö aff engen                                   98 lass
      Humble gårdh                                   50

5    Johan Matzon skathe hemman          5 1/3 öres
A   Uthsäde det ena åhret                       8 tunnor
B   Uthsäde dät andra2 åhret                  7 1/8 tunnor
C   Höö aff engen                                  74 1/4 lass
      Humble gårdh                                  50 stänger
      Uthjordh i Ekeby lande                    12 ther?
      Och fins specificerat3 folio 140

(Karttext:)
Kilby och Lunda ägor på dänne sidan
Kilby och Lunda ägor på däne sidan
Sandh blandat
Hårdh walz ängh
Måsse ängh
Sandh blandat
Sandh blandat
Sandh blandat
Myslinge
Hårdh wall
Måsse ängh
Kalff täppa
Hårdh wall
Mångsta egor på dänne sidan
Ler mylla
Swart myla
Ler mylla
Swart mylla
Lermylla
Hårdhwall
Bärby ägor på dänne sidan
Wäsby ägor på dänna sidan
Lindh
Hårdh wals ängh
Spångeby ägor på dänne sidan
Lindh
Skoghz baka
Lermylla
Betes hage kommer hela byn till
Ekeby lande på däna sidan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________
1expliatio ms
2 överskrivit fel
3specifierat ms