A2:140


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

      Spångeby 2 skathe hemman                 12 öres
A   Uthsäde till hela byn det
      ena åhret                                      16 1/8 tunnor
B   Uthsäde till hela byn dät
      andra åhret                                   11 7/16 tunnor
C   Höö aff engen till hela byn             134 lass

      Skogh och mulebet
      litet.

1    Wästre gården Göran
      skate hemman                            6 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                 8 1/16 tunnor
B   Uthsäde dät andra året               4 11/16 tunnor
C   Höö aff engen                            67 lass
      Humblegårdh                             100 stänger
      Uthjordh i Ekeby lande

2    Östre gården  Bängt
      skatehemman                            6 öres
A   Uthsäde dät ena året                  8 1/16 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret             4 11/16 tunnor
C   Höö aff engen                            67 lass
      Humblegårdh                             0
      Uthjordh i Ekeby lande

      Ekeby lande uth-
      jordh                                         8 1/2 öres
D   Uthsäde dät ena året                  7 7/8 tunnor
E   Uthsäde dät andra                      9 1/4 tunnor
      Vretes landh                              2 3/4 tunnor
      Höö aff engen                            6 lass    

3    Johan Matzon i Myss-
1
      linge                                         1/2 öre
D   Uthsäde det ena året                 1/2 tunnor
E   Uthsäde dät andra året              9/16 tunnor

4    Bengt i Spångeby                     1 1/3 öres
D   Uthsäde dät ena året                1 5/8 tunnor
E   Uthsäde dät andra året             1 7/16 tunnor
F   Vretes landh
                           1/2 tunnor

5    Göran i Spångeby                    4 öres
D   Uthsäde dät ena året                3 1/4 tunnor
E   Uthsäde dät andra året             4 3/8 tunnor
G   Vreethes landh                         1 1/4 tunnor
H   Höö aff engen som liger
      på Ekeby lande                       4 1/2 lass
      Humble gårdh                         50 stänger

6    Hans Göranson i Hap-
      stadh                                      2 2/3 öres
D   Uthsäde dät ena året               2 1/2 tunnor
E   Uthsäde dät andra året           2  7/8 tunnor

I    Vreethes landh                       2 3/4 tunnor
K   Höö aff engen                        1 1/2 lass
      Humble gårdh                        100 stänger

(Karttext:)
Myslinge ägor på dänna si-dan
Hårdh wall
Bärby ägor på dänne sidan
Små star ängh
Små star ängh
Fureby ängh på dänne sidan
Lermylla
Lermylla
Hapsta ägor på dänne sidan
Myslinge ägor på denne sidan
Skoghz baka
Ler mylla
Hårdh wall
Ler mylla
Kalfwe täppor
Ler mylla
Swart mylla
Ler mylla
Hapsta ägor på dänne sidan
Häst hage
Sand blan-dat
Sandh jordh
Lindh
Betes hage
Sandh jordh
Sandh jordh
Kielbärga änger på däne sidan
Wässby wreeter på däne sidan

___________________
1överstrukit linge