A2:141


(Rubrik:)   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Happestadh  3 hemman                  16 öres 2 tär?
A   Uthsäde till hella byn det ena året     26 1/8 tunnor
B   Uthsäde till hella byn dät andra året  32 1/2 tunnor
C   Höö af engen årligen                        100 lass

      Skogh myket litet.
      Mulebet litet.

1    Södre gården skate hemman            6 öres
A   Uthsäde dät ena1 åhret                      9 3/4 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                    12 1/8 tunnor
C   Höö aff engen                                   37 1/2 lass
      Humble gårdh                                   50 stänger
D   Uthjordh i Ekeby specificerat folio 140

2   Millangården skathehemman              4 öres     20 ther?
A   Uthsäde däth ena året                        8 1/8 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                     10 tunnor
C   Höö aff engen                                    30 1/4 lass
      Uthjordh i Kiellbärga by                     4 öres

      Skogh till wedh gärssell på
      samma uthjordh  specificerat folio 142

3    Norre gården skate hemman             5 1/6 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                        8 1/4 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                     10 3/8 tunnor
C   Höö aff engen                                    32 1/4 lass
E   Humble gårdh                                    50 stänger

(Karttext:)
Spångeby ägor på dänna sidan
Sandh jordh
Star ängh
Ler mylla
Lermylla
Sandh blandat
Sydinge engh på den-na sidan
Betes hage
Lermylla
Sandh blandat
Små star ängh
Kielberga ägor på däna sida
Ler blandat
Betes hage
Lerblandat
Sandh blandat
Kielbärga ägor på dänna sidan
Små star ängh
Sydinge på dänna sidan
Hammarby på dänna sidan

________________
1överstrukit och sedan rättat ena?