A2:142-143


(Rubrik:)    Olandz häradt   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Kielbärga 3 hemman academia       20 öres
A   Uthsäde till hela byn dät ena året      28 7/8 tunnor
B   Uthsäde till hela byn dät andra året   20 3/4 tunnor
C   Höö aff engen                                  100 lass
      Humble gårdh                                  100 stänger

1    Södre gården frälsse hemman         7 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                      8 3/8 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                   5 5/6 tunnor      10 kannor
D   Vretes landh                                     7/16 tunnor
C   Höö aff engen                                 35 lass
E   Humble gårdh                                 100 stänger
F   Höö aff skoghz rödninger                 9 lass

2    Millan gården frälsehemman           7 öres
A   Uthsäde däth ena åhret                   8 3/8 tunnor
B   Uthsäde dät andra året                   5 5/6 tunnor     10 kannor
C   Höö aff engen                                35 lass

3    Norre gården                                 6 öres
A   Uthsäde det ena åhret                     7 1/4 tunnor
B   Uthsäde dät andra året                    5 3/16 tunnor
C   Höö aff engen                                 30 lass
G   Höö aff skoghz rödninger                6 lass

      Skogh till wedh och gärsell.
      Mulle bet godh.

4    Lasse Erikson i Happestadh
      hafwer i Kielbärga byen
      uthjordh skate hemman                   4 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                     4 3/4 tunnor   2 kannor
B   Uthsäde dät andra åhret                  3 7/16 tunnor
C   Höö aff engen                                 20 lass

      Skogh till wedh och gärsell.
      Mulebet godh.

(Karttext:)
Ekeby landet på dänne1 sidan
Kielbärga
Lerblandat jordh
Ekeby landet på dänna sidan
Hårdh wall
Happestadh på dänne sidan
Swart mylla
Skogh och uthmark
Betes hage
Hårdh wall
Ler mylla
Sank måsse engh
Skogz bake
Lerblandat
Hamarby på denne sidan
Hårdh wallz engh
Lerblandat
Hårdh wallz ängh
Skogh uth mark
Ler mylla
Hårdh wall
Hammarby ägor på dänna sidan
Skogh och uthmark på dänne sidan

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

_________________
1pa danne ms