A2:144


(Rubrik:)   olandz häradt  Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Hammarby 3 skate hemman                18 öres
A   Uthsäde det ena åhret till hella byn       25 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret till hella byn    25 1/4 tunnor
      Vretes landh till hella byn                     9 15/16 tunnor
C   Höö af engen till hella byn                    249 lass
      Humble gårdar                                    350 stänger

      Till dänna by är skogh och mulebet lit<et>1 

1    Södre gården skate hemman               6 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                          8 1/8 tunnor   4 kannor
B   Uthsäde dät andra året                         8 7/16 tunnor
D   Vreetes landh                                      3 1/16 tunnor
C   Höö aff engen                                     83 1/4 lass
      Humble gårdh                                     200 stänger

2    Millangården skate hemman               7 2/3 öres
A   Uthsäde dät ena året                           10 3/4 tunnor
B   Uthsäde dät andra året                        10 5/8 tunnor
E   Vreetes landh                                      4 3/4 tunnor
C   Höö aff engen                                     106 1/2 lass
      Humble gårdh                                     100 stänger

3    Norre gården skatte hemman             4 1/3 öres
A   Uthsäde dät ena året                            6 tunnor    3 kannor
B   Uthsäde dät andra året                        6 3/16 tunnor
F   Vreetes landh                                       2 1/8 tunnor
C   Höö af engen                                       60 1/4 lass
     
Humble gårdh                                      50 stänger

(Karttext:)
Tufwe ängh
Sandh jordh
Torph
Lindh
Sandh? blandat
Tufwe ängh
Sandh jordh
Skogh och uthmark
Sandh blandat
Ler mylla
Hårdh wall
Ler mylla
<M>arma <ä>gor på <dä>nna <s>idan2 
Betes hage
Kiellbärga ägor på dänna sidan
Betes hage
Tufwe ängh
Ler mylla
Swart mylla
Ler mylla
Hårdhwall
Star blandat
Gärdeby äg-or på dänna sidan
Star blandat

________________
1et ej läsligt p.g.a. inbindningen
2bokstäver på vänstersidan bortskurna