A2:145


Olandz häradt, Morkare sochn

Effterskreffne byar och gårdar, ähra affmätte och
affrijtade, utij Morkare sochn anno 1645 af Johan Persson  Toring

Swänsarffwät         folio   1471
Ibidem, några utengiar
till Adelunda sochn
Transätter                        148
Pinga                               149
Hallbygda                        151
Botheby                           152
Åby                                 154
Norrkulla                         156
Knaby                             157
Norrby                            159
Horsbolet                         160
Österby                            161
Söderby                           162
Östanåå                           164
Skarphäradt                     167
Öffwerbyn                        166

(Nedanstående tillskrivit med annan stil:)
Morkare Klockare-
gårdh                                169                         af lantmätare Sven Månsson
Bohl                                  170
Ulsarby                             172                         anno  1646
Söderkulla2                       175
Halfforebyn3                     176

_____________________-
1 147-166 i blyerts
2 Soderkulla ms
3 Fel för Halfförebyn?
Senare blyertspåskrift