A2:148


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

1    Transäther skate hemman             4 öres
A   Uthsäde det ena åhret                   3 1/2 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                4 tunnor
C   Höö aff engen årligen                    30 lass

      Skogh och mulebet till all nötorfft.

(Karttext:)
Swänsarfwes ängh på dänne sidan.
Blöt mosse ängh
Godh klaperjordh
Swäns arfves ägor på dänne sidan.
Skogh och uth mark
Bakestufwa
Tufweängh
Dy jordh
Sandhblandat
Måsse ängh
Transsäter
Lödeby änger på dänne sidan
Skogh och uthmark
Skogh och uthmark