A2:150-151


(Rubrik:)   Olandz häradt  Morkare sochn

      Notarum explicatio

1    Halbygda skate hemman                   8 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                       10 1/2 öres
B   Uthsäde dädh andra åhrit                   8 1/8 tunnor
C   Höö aff engen                                   93 lass
      Höö aff lindor och gärdena               30 lass
D   Humblegårdh                                    50 stänger

      Till däta hemman är godh skogh
      och mulebet till all nödtorfft.

E   Qwarneställe                                    1 stycken

(Karttext:)
Wlssarby ägor på dänna sidan.
Lindh
Skogh och uth mark
Skogh och uth mark
Lindh
Ler mylla
Swart mylla
Ååby ängh på dänne sidan.
Hårdh wal
Lermylla
Halbygda
Små star
Små1 starringh
Hårdh wall
Bools ängh på dänne sidan.
Små staringh
Skogh och uthmark

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

_____________
1sma ms