A2:152


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio 1

1    Boteby eth crone hemman                  4 öres
A   Uthsäde dät ena året                            5 3/8 tunnor
B   Uthsäde dät andra året                         5 1/4 tunnor
C   Höö aff engen                                      42 lass
D   Humble gårdh                                      100 stänger

      Till dätha hemman är skogh
      mulebet till all nötorfft.

E   Pinga änge spiell
F   Prästby enge spiell

(Karttext:)
Swarkelzbolet2 på dänna sidan
Prästeby enger på dänna sidan
Östan åå3 på den-ne sidan
Hårdhwall
Moojordh
Swart mylla
Små star-ringh
Prästeby engh på dänne sidan
Boteby
Pinga på dänna sidan
Moo jordh
Lerblandat
Swens arffwet på dänne sidan
Skogh och uth mark på däne sian

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

______________
1Explictio ms
2Fel för Swärkelzbolet?
3Ostan åå ms