A2:156


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

      Norkulla 2 hemman                        8 öres
A   Uthsäde till hella byn                       7 1/4 tunnor
B   Uthsäde till hela1 by det andra         7 3/4 tunnor
C   Höö aff engen årligen                      100 lass
      Fiske waten litet
      Skogh och mullebet godh.
      Skualte qwarner                             2 stycken

1    Norre gården cronehemman           4 öres
A   Uthsäde dät ena2 året                      3 5/8 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                   3 7/8 tunnor
C   Höö aff engen                                  50 lass

2    Södre gården skate hemman           4 öres
A   Uthsäde däth ena åhret                    3 5/8 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                   3 7/8 tunnor
C   Höö aff engen                                  50 lass
D   Humble gårdh                                  40 stänger

(Karttext:)
Skogh och uth mark
Hårdh wall
Swart mylla
Lerblandat
Sandh jordh
Knaby ägor på dänna sidan
Hårdh wall
Hårdh wall
Åby engh på dänna sidan
Små star ängh3.
Star blandat
Knaby ängh på däna sidan
Skogh och uthmark

________________
1Rättat till hela
2Rättat från andra till ena
3angh ms