A2:157


(Rubrik:)   Morkare sochn

      Notarum explicatio

1    Knaby ett cronehemman                      6 öres
      I sama crone hemman är skate
      jordh                                                    1 öres
A   Uthsäde däth ena åhret                         10 1/2 tunnor
B   Uthsäde däth1 andra åhret                     14 5/8  tunnor
C   Höö aff engen                                       132
D   Humble gårdh                                       200 stänger

      Till dätha2 hemmanet är skogh
      och mulebet godh.  Fiske waten
      litet

(Karttext:)
Skogh och uthmark
Norkulla ägor på dänna sidan
Lindh
Lindh
Bakestufwa
Hwit sandh jordh
Kalfwe täppa
Hwit sandh
Swit3 sandh
Hårdh wall
Norby ägor4 på dänne sidan
Starblandat
Norkulla ängh på dänne sidan
Små star ängh
Norby ängh på dänne sidan.
Skogh och uth mark.

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

________________-
1dath ms
2datha ms
3Fel för hwit?
4Härefter överstrukit