A2:158-159


(Rubrik:)   Olandz härdt  Morkare sochn

      Notarum explicatio

      Norby 3 skate hemman
A   Uthsäde till hela byn däth ena året    20 tunnor
B   Uthsäde till hela byn dät andra året   20 1/2 tunnor
      Dee vreether som här till byn lyda
      ära ny uptagna på hela bysens
      ägor och the torpare som häri
      bakestufwerna sithia, hafwa the
      uph tagit och them ännu bruka
C   Uthsäde till samma wreeter              2 5/8 tunnor
      Till dänna byn är skogh mulebet
      till all nötorfft.

1    Norre gården Mårten Nilsson          4 öres 20 ther?
A   Uthsäde dät ena åhret                      5 3/4 tunnor   4 kannor
B   Uthsäde dät andra åhret                   6 tunnor
      Höö aff gärderna                             4 lass
      Humblegårdh                                   50 stänger
D   En uthjordz ängh som kallas Anderu-
      dun                                                  14 lass
      Nok en uthiordz ängh som kallas
      Arneboleth                                       2/3 öres
E   Höö af samme ängh                          44 lass

2    Millan gården Lasse Larson             8 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                      10 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                   10 1/2 tunnor
      Höö aff gärdernar                            7 lass
      Uthjordh i Arnebolet                        20 ther?
E   Höö aff samma ängh                         55 lass
      Humble gårdh                                 100 stänger

3   Södre gården hustru Anna                3 1/3 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                      4 tunnor 8 kannor
B   Uthsäde dät andra året                    4 1/4 tunnor
      Höö aff gärderna                            3 lass
      Humble gårdh                                 50 stänger
      Uth ängh i Arnebolet                       1/2 öres
E   Höö aff samma engh                        33 lass

      Den uthiordh som kallas Öfwer-
      åkran skate jordh                            11 2/3 öres
1    Mårten Nilson i Norby                    2/3 öres
F   Uthsädhe dät ena åhret                    3/4 tunnor
G   Uthsäde dät andra åhret                  3/8 tunnor
H   Höö aff engen                                 9 lass

2    Lars Larsson i Norby                      4 öres
F   Uthsäde däth ena året                      1 1/2 tunnor
G   Uthsäde dät andra åhret                  3/4 tunnor
H   Höö aff engen                                 18 lass
I    Humble gårdh                                  50 stänger

3    Hustru Anna ibidem                        3 1/3 öres
F   Uthsäde dät ena åhret                     1 1/4 tunnor
G   Uthsäde dät andra året                    5/8 tunnor
H   Höö aff engen                                 15 lass

4    Oluff Masson i Österby
      hafwer uthjorh i samma
      Öfweråkran                                   2 2/3 öres
F   Uthsäde dät ena året                      1 tunnor
G   Uthsäde dät andra åhret                 1/2 tunnor
H   Höö af engen                                 12 lass
K   Humble gårdh                                100 stänger

(Under skalstocken:)
Scala1 ullnarum

(Karttext:)
Skogh och uthmark
Skogh och uth mark
Bakestufwa
Sandh jordh
Sandh iordh
Hårdh wall
Betes hage
Knaby ägor på dänne sidan
Sandh jordh
Lindh
Sandh blandat
Och är? all dikes skurin?
Sandh jordh
Sandh jordh
Lindh
Hårh wall
Ängh till byn
Sandh jordh
Sandh blandat
Sandh blandat
Östeby ägor på dänne sidan
Hårdh wall
Bakestufwa
Bakestufwa
Moo jordh
Måsse ängh
Swart jordh
Skogh och uth mark
Skogh och uthmark
Måsse ängh
Sank måsse ängh
Östanåå ängh

______________
1Sala ms