A2:16


(Rubrik:)  Olands häradh

      Notarum explicatio

      Efterskrifne engier och wreter
      liggia till Sarringe och ähra
      specificerade som effter fölier

A    Een wret
B    Een engh
C    Een engh
D    Een engh
E    Een engh                          Specificerade
F    Een obrukat wret              folio 14
G   Een obrukat wret
H   Een engh

(Karttext:)
Scala ulnarum