A2:160


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notare explicatio

1    Horssebolet eth torph oskatlagt
A   Uthsäde till brukade åkerren       1 3/4 tunnor
B   Höö aff obrukat åker och
      ängen                                         30 lass
      Till dädta torpet är skogh till
      wedh gärsell.

      Är medh rörgångh runt
      om kringh.

(Karttext:)
Hårdh wall
Skogh och uthmark
Hårssebole
Österby ägor på dänne sidan.
Kalffe täppa
Swart mylla
Lindh
Söderby ägor på dänne sidan