A2:161


(Rubrik:)   Morkare sochn

      Notarum explicatio

     Össterby 3 hemman                   20 öresland
 A  Uthsäde dät ena åhret                  15 3/4 tunnor
 B  Uthsäde dät andra åhret               19
3/8 tunnor
      Vreteslandh                                 5/16 tunnor
 C  höö aff engen åhrligen                  54 lass
      Humble gårdar                            300 stänger
     
Skogh och mulebet till och
      nödtorfft1

1.   Södre gården skatehemman        5 öresland
A    Uthsäde dät  andraåhret           3
5/16 tunnor
B    Uthsäde dät andra åhret              4 7/8 tunnor
C    höö, engen                                 13 lass

     
Een uthjordh i Öfweråkran           2
2/3 öresland
     
Både i åker och äng äre specificerat folio:3
      Utsäde dät ena åhre<t>               1 tunnor
      Utsäde dät andra åhre<t>           
1/2 tunnor
      höö aff  engen                              12 lass
     
humblegårdh                                100 stänger

2   Norre gården skatehemman kiöpt under .....
     ......... widh Österbybruk               7 öresland
A  Utsäde dät ena åhre<t>                  5
7/16 tunnor
B  Utsäde dät andra åhret                    6 3/4  tunnor 4 kannor
C
  Höö af engen                                 10 lass
     humble gårdh                                 50 stänger
     Een uthjordz ängh som kalla ball ängh? 2 öresland
D  höö aff samma äng                          22 lass

3  Östre gården skate hemman            8 öresland
A  Uthsäde dät ena åhre<t>                6
1/2 tunnor
B  Uthsäde dät andra åhre<t>             7
13/16 tunnor
E  wreeteslandh                                 
5/16 tunnor
C  höö aff engen                                 22 lass
    humble gårdh                                  150 stänger
   
uthjordh i ball ängh                          2 öresland
D  höö aff samma engh                        22 lass

(Karttext:)
Skogh och uthmark
Hårdwall
Hård wall
Swart mylla
Swart mylla
Skogh och uthmark
Lindh
Skogh och uthmark
Swart mylla
Kalftäppa
Hårdhwall
Swart mylla
Söderby ägor på dänna sidan

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum
1 nodtorfft ms
2 fel för ena
3 sidhänvisning saknas