A2:162-163


(Rubrik:)   Olandz häradt   Morkare sochn

      Notarum explicatio 1   

      Söderby  3 skate hemman               30 2/3 öres
A   Uthsäde till hella byn dät ena året     27 3/8 tunnor
B   Uthsäde till hella byn dät andra året  27 5/8  tunnor
      Vreets landh                                    7 15/16 tunnor
D   Höö aff engen                                  499 lass
      Humble gårdar                                 350 stänger

      Till dänna byn är skogh
      och mulebet till all nötorft
G   Qwarneström till nötorfften

1    Wästre gården                                 10 2/3 öres
A   Uthsäde dät ena året                         9 3/8 tunnor    4 kannor
B   Uthsäde dät andra året                      9 3/8 tunnor    11 kannor
C   Vretes landh                                     3 13/16 tunnor
D   Höö af engen                                    173 7/9 lass
      Humble gårdh                                   150 stänger   

2    Millangården Finnarne2?
      Nilson                                              10 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                       8 7/8 tunnor   4 kannor
B   Uthsäde dät andra åhret                    8 7/8 tunnor   9 1/2 kannor
E   Vrethes landh                                    2 1/16 tunnor
D   Höö af engen                                    163  lass
      Humble gårdh                                   100 stänger

3    Östre gården Erik Nil-
      son                                                   10
A   Uthsäde dät ena året                          8 7/8 tunnor    4 kannor
B   Uthsäde dät andra året                       8 7/8 tunnor    9 1/2 kannor
F   Vretes landh                                      2 1/16 tunnor
D   Höö aff engen                                   163 lass
      Humble gårdh                                   100 stänger

(Karttext:)
Lindh
Österby ägor på dänna sidan
Swart mylla
Lindh
Swart mylla
Swart mylla
Betes hage
Hårdh wall
Skogh och uth mark
Betes hage
Swart? mylla
Swart mylla
Hårdh wall
Swart mylla
Östanåå på dänna sidan
Skogh och uth mark
Hytte wreethen
Starblandat
Starblandat
Bakestufwa
Swart mylla
Swart mylla
Sandh jordh
Swart mylla
Hårdh wall
Godh star ängh
Moo jordh
Östanåå ägor på dänne sidan
Star ängh
Swenss arfwetz ägor på dänne sidan.
Östanåå på dänne sidan
Swenssarfwetz ägor på3 dänne sidan.

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum.

__________________
1expliacio ms
2osäker uttydning
3pa ms