A2:164


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

1    Östanåå eth skate hemman                8 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                        12 1/4 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                     7 1/4 tunnor
C   Vrethes landh                                    3 3/4 tunnor
D   Humble gårdh                                   300 stänger
E   Miöllqwarn                                        1
      Skogh litet. Mulebet till nötorfften
F   Höö aff engen                                    112 lass

(Karttext:)
Norby ängh på dänna sidan.
Sank mosse ängh
Pinga ängh på dänne sidan
Skogz baka
Lerblandat
Hårdh wall
Söderby ägor på däne1 sidan.
Swart mylla
Hårdh wall
Swart mylla
Lerblandat
Moo jordh
Presteby ängh på dänne sidan
Swart mylla
Boteby ängh på dänne sidan.
Hårdh wall
Söderby ängh på dänne sidan
Små star ängh2 
Söderby3 ängh

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum.

_________________
1 dane ms
2 släng på g saknas
3 Soderby ms