A2:166-167


(Rubrik:)    Olandz häradt      Morkare sochn

      Notarum explicatio

1    Skarphära skatte hemman                 9 1/3 öres
A   Uthsäde däth ena åhret                       7 3/4 tunnor
B   Uthsäde dädt andra åhret                    8 1/2 tunnor
C   Höö af engen                                      62 lass
D   Humble gårdh                                     100 stänger

      Skogh och mulebet till all nötorfft.

2   Öfwerbyn ett torp och liger i sitt
     rätta rum? på Skarphära ägor
E   Uthsäde till brukade åhren                   2 tunnor
F   Höö aff linder och ängar                      28 lass
    
och ähra änn7u godh lägenheet till
     att uptaga både äng och åker
     skogh och mullebet godh.
G   Humble gårdh                                    100 stänger

(Karttext:)
Skogh och uthmark.
Skogh och uth mark.
Obrukat åker.
Slåte myra
Örjordh
Skogh och uthmark.
Hårdh wall
Skoogh1 och uthmark.
Måsse ängh2 
Dy jordh
Hårdh wall
Små star ängh
Dy jordh
Skogh och uthmark
Sandh blandat
Skogh och uth mark
Hårdh wall
Skarphara3 
Dy jordh
Sandh blandat
Måsse ängh
Skogh och utmark

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

________________
1 koogh ms
2 angh ms
3 Fel för Skarphära?