A2:169


(Rubrik:)   Olandz häradh

      Notarum explicatio

A   Moorkare kyrkia.
B   Klåckaregården.
C   Östergärdet    uthsädhe           2
3/16 tunnor
D   Wästergärdet  uthsädhe          2 6/8 tunnor
E   Hager till Klåckaregården

      Till Klåckaregården lyder och 1 en-
      gestycke belägit i Pinga engh, och äre
      10 små tegar om höö              8 lass

(Karttext:)
På denne sijdan taga Pinga ägor wedh.
På denne sijdan taga Bool äghor wedh.
Pinga skogh till hic proximé

Författad år 1646 af Sven Månson.