A2:172


(Rubrik:)    Olandz häradh

      Notarum explicatio

A   Ullsarby skatteheman          2 lijka
      stoora uthi åker engh och alle com-
      moditeter.
B   Norregärdet medh 2 wreter
      uthsäde                                          14 3/4 tunna
C   Södergärdet och Östergärdet          14 1/2 tunna
      Uthsädhe till huart heman
      i Norrgärdet                                    7 3/8 tunna
     
I Södergärdet                                  7 1/4 tunna
D   Lillengen höö                                   6 lass
E   Wedhuggen                                      6 lass
      Gärdeshöö till bådhe hemane           4 lass
     
      Mehra ängh till Ullsarby fins
      igen näste  folio 173.

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum