A2:173


(Rubrik:)   Morkare sochn

      Notarum explicatio

A   Denne engh kommer Ullsarby
      till, och drager höö

B   1 sågeqwarn.
C   2 sqwelteqwarn.