A2:174-5


(Rubrik:)   Olandz häradh   Morkar sochn

      Notarum explicatio

A   Söderkulla skattehemman  1/2
      är  3 öresland
B   Norregärdet medh wreterne som såes
      samma åhr    uthsäde                          3 3/4 tunna
C   Södergärdet medh wreten                   4 7/8 tunna
D   Byengen, mosse och starrwalz
      engh om höö                                      24 lass
E   Denne qwarn kommer Bool och
      Söderkulla till.

      Uthi bådhe gärden är leerjordh
      Gärdeshöö till Söderkulla                   4 lass

      Till detta hemanet är godh skogh
      och mulebeet. Intet fiske.

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

(Karttext:)
Öde åker