A2:176


(Rubrik:)   Olandz häradh

      Notarum explicatio

A   Halfföre byen.
B   Uthsäde det ena åhret                           1 tunnaland
C   Det andre åhret uthsäde och                 1 tunnaland
D   Denne eng äre åthskillige byar rådande
      uthi nämbligen.
      Bonden som här boer haffwer i denne
      engh 1 1/2 öresland, och får höö            14 lass
       Bool äger här    öresland fåår                21 lass
      Ullsarby äger här 1 öresland både gran-
      narne i hoop fåå                                     1/2 lass
      Wass1 i Adhelunda socken. 2 gårder mitt byn
      och Wästergården äga här 1 öresland    12 lass
      Fresta i Adhelunda sochn, Norregår-
      den ägor  1/2 öresland,      får                 6 lass
      Södergården i Kiäll2 i Adelunda sochn äger
      här och 1/2 öresland,  får                        6 lass

E   Södergårdz engh, moss waldh om            8 lass
      lyder till dette tårp. A.

      Till denne uthäng är skön skog och
      uthmark, och sträcker sig en half
      mijl här ifrå, inn till Adelunda sochn
      möter.

      Notarum explicatio

F    Flyghmyra, ett tårp belägit
      på skogen, och lyder till Ade-
      lunda Prästegårdh och är fääbo-
      dar thär under.
G   Uthsäde det ena åhret               1 1/4 tunna
H   Det andre åhret                         1 tunna
I    Squalteqwarn till tårpet.
      Till tårpet är ingen eng uthan
      huad de kunna raska i kärren til
      höö        03 lass.
      Fiske till detta tårp i Rasten.

(Karttext:)
Söderkulla ägor på denne sijdan

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

(Nedanför ramen:)
Mårten Christiernson 1642

______________________
1Osäker på andra bokstaven.
2Kan vara Kiull
3Siffran före 0 är bortnött.