A2:177


(Rubrik, svag blyerts:)     
Hökhufwud sochn1

(Nedanstående register skrivit med svag blyerts:)
Effterskrefne by

Båhlgierde   folio     189
Hanunda                  190
Elmora                     191
Folkemora               193
Lundby                    194
Lysta                       195
Rådarne                   197
Sandby                    198

_____________________
1sohn ms