A2:178-179


(Rubrik:)   Höökhuffwud sochn

      Notarum explicatio

A   Bålgärde skattehemman  3 1/2
      Cronoheman  1.

B   Norrgärdet, sandjord                  11 tunnor            22 tunnor
C   Östergärdet, sandjordh             11 tunnor      
D   Wästergärdet, lerjord               13 3/4 tunna
E   Råghagagärdet, lerjordh             7 tunnor             23 tunnor
F   Edzgärdet, sandjordh                 2 1/4 tunna
G   Öster engen, små starrwaldh      75 lass
H   Enghagen                                   24 lass
I    Enghzhage engen, skönwaldh      60 lass
     
Gärdeshöö hwart åhr                 24 lass
      Heela byen.         ___________________
                                   Summa        183 lass

    1  Norregården skattehemman 1. Är 10 öresland
      Uthsäde det ena åhret                5 tunnor
      Det andra åhret. Sammaledes
      Engh till höö                              40 1/2 lass
    2  Ibidem Östergården skattehemman 1.
    3  Wästergården cronohemman 1                 alla desse
    4  Södergården  ibidem skattehemman 1
      Hemanen äro lijka stora med föreskrivne
     
heman numro 1
    5  Ibidem skattehemman 1/2 är 5 öresland är in-
      tet bygt på.  1 bonde i Sandby brukar
      dhet.
      Uthsäde det ena åhret                  2 1/2 tunnor
      Det andra åhret                           3 tunnor
      Engh till höö                                21  lass

K   Sölffwergruffwa, ödelagdh.
      På denne byes ägor är och kalbärgh?

      Denne by hafwer sin tarfwe skogh
      och mulebet, fiske intet.

(Karttext:)
Hanunda gärde proximé
Nutti engh proximé
Sandby engh proximé

(Under skalanstocken:)
Scala ullnarum

____________________
1Siffran härefter bortnött i vikningen