A2:180


(Rubrik:)   Olandz häradh

      Notarum explicatio

A   Hanunda skattehemman   3.
B   Östergärdet och Södergärdet uthsäde      22 tunnor
C   Norregärdet medh 1 wreet  uthsädhe       20 tunnor
      I föreskrivne gärden är öhr och leerjordh.
D   Wickällöt skönwaldz engh om                  42 lass
E   Öster engen. Skönwaldh                          130 lass
F   Jordslätt enghen. Hårdwaldh                     18 lass
G   Hagarne. Skönwaldh                                38 lass
H   Wäster engen. Hårdwaldh                        32 lass
I    Bredhlött                                                 18 lass
      Gärdes höö det ena åhret                         42 lass
      Det andra intet så myckit               _______________
                                                     Summa    320 lass

    1  Norregården skattehemman 1. Är 8 öresland
      Uthsäde det ena åhret                              7 tunnor
      Det andre åhret                                        6 tunnor
      Engh till höö                                            102 1/2 lass
    2  Ibidem Millangården skattehemman 1. Är 6 öresland
      Uthsäde det ena åhret                              5 1/2 tunnor
      Det andra åhret                                       5 tunnor
      Engh till höö                                            76 3/4 lass
    3  Ibidem Södergården är 11 öresland
      Uthsäde det ena åhret                             10 tunnor
      Det andra åhret                                       9 tunnor
      Engh till höö                                            140 3/4 tunna
K   Denne eng är ödhe komer nummer 2 och
      3 till och drager höö                                 7 lass
L   Koohage till heela byn.

      Till denne by är hwarken skogh heller fiske.

(Karttext:)
Ytter Nutti engh proximé
Annne gärde pro-ximé
Ytter Nutti engh proximé
Kielinge ägor proximé
Bålgärde engh proximé

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum