A2:184


(Rubrik:)   Olandz häradh

      Notarum explicatio

      Lundby uthjordh är 2 2/3 öresland
      och brukas till Elmora i Hökhufwudh
      sochn.
A   Uthsäde på wreeten                   1 3/4 tunna
B   Starrwaldz engh om höö             14 lass

      På förbemälte uthjordh haffwer förr
      warit bygt på.

(Karttext:)
Norr Skäffthammar uthängh proximé
Söder Skäfft-hamar uthängh proximé

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum