A2:185


(Rubrik:)   Olandz häradh

      Notarum explicatio

A   Lysta skattehemman  1.  Cronohemman  2 1/2
B   Norregärdet  uthsäde  sandhjord             17 tunnor
C   Södergärdet  uthsäde  sand och öhrjord  18 tunnor
D   Engh till Söder engen små starr                34 lass
E   Norr engen, måsswaldh om höö               48 lass
      Gärdeshöö                                             13 lass
                                               ____________________
                                          Summa               95 lass

    1  Norregården1 cronohemman  1/2  är 4 öresland 8 thr?
      Hafwer i byamåhl                                    13 alnar
      Uthsäde i Norregärdet                             2 1/2 tunna
      I Södergärdet                                          2 3/4 tunna
      Engh till höö                                            13 lass


    2  Ibidem cronohemman 1 är 6 öresland  8 thr?
      Hafwer i byamåhl                                    19 alnar
      Uthsäde i Norregärdet                            3 1/2 tunna
F   En wret til samma heman och gärde          1/2 tunna
      I Södergärdet                                         3 3/4 tunna
      Engh till höö                                            19 lass

    3  Ibidem Östergården skattehemman 1 är 13 öresland
     
Hafwer i byamåhl                                    39 aln
      Uthsäde i Norregärdet                             6 1/2 tunna
      I Södergärdet                                         6 3/4 tunna
      Engh till höö                                           39 lass

    4  Ibidem cronohemman 1 är 8 öresland
     
Hafwer i byamåhl                                   24 alnar
      Uthsäde i Norregärdet                            4 1/2 tunna
      I Södergärdet                                         4 3/4 tunna
      Engh till höö                                           24 lass

    5  Ett nybygge
G   En wreet thär till om                                1/8 tunna

Notera, desse föreskrivne 3 cronoheman hafua
och 3 engetegar hwar i Brelötz fräl-
se engh om höö alle tillhopa                            5 lass
Till denne by är och 1 måse kallas Store
måsen om alle i hoop höö                               32 lass
Stundom få the slå honom och stundom intet
ty under tijden stämna the watn på honom
ifrå Gimmi Maassugn.

Till denne by är ingen synnerligh skogh
och mulebeet, eij heller fiske. 

(Karttext:)
Rådarne gärde proximé
Däcksta engh proximé
Sank groda medh skog på
Gimmu engh proximé

__________________
1Felskrift på bokstaven n