A2:186-187


(Rubrik:)   Hökhuffwudh sochn

    Notarum explicatio

A   Rådarne skattehemman 2. Cronohemman 3 1/4
      Ibidem 1 åkerfiäll kommer Höökhufwudh
      Prästegårdh till.
B   Norregärdet     15 5/8 tunna
C   Lillegärdet         3 1/2 tunna            29 1/8 tunnor
D   Wästergärdet uthsäde 10 tunnor
E   Södergärdet uthsädhe                                      27 tunnor
      medh en wret  som såes samme åhr.
      Uthi alle gärden är mäst sand och elak jordh.
F   Lötter engh, hårdwaldh om höö                       39 lass
G   Lillengen, starr engh om                                  25 lass
H   Wäster engen, måsswaldh                              22 lass
      Gärdes höö till heela byn                                39 lass
I    Groda höö                                                     13 lass
                                                          ___________________
                                                    Summa           138 lass

    1  Löth skattehemman 1  är 10 öresland
      Uthsäde det ena åhret                                     9 tunnor
      Det andra åhret och uthsäde                           9 tunnor
      Engh till höö                                                   40 1/2 lass
    2  Ibidem Norregården cronohemman 1 är 5 öresland
      Uthsädhe det ena åhret                                   4 1/2 tunna
      Det andra åhret                                              4 tunnor
      Engh till höö                                                   20 1/2 lass
    3  Ibidem cronohemman
    4  Ibidem skattehemman        hwart är 5 öresland
    5  Södergården
      Uthsäde och engh medh nummer 2 lijka myckit
    6  Klockaren brukar cronohemman  1/4 är 2 1/2 öresland
     
Uthsäde det ena åhret                                     2 1/2 tunna
      Det andra åhret                                               2 tunnor
      Engh till höö                                                    15 1/2 lass
K   Wret till nummer 2 om                                    1/2 tunnaland
L   Denne åker kommer Hökhufwudh Prä-
      stegårdh till och är    1 tunnaland
     
Till denne by är 1 squaltequarn
      såsom och 1 sågeqwarn. Går intet offta.

      Till denne by är godh timmer, näfwer
      och basteskog, fiske intet

(Karttext:)
Sandby engh proximé
Sandby gärde proximé
Groda
Kärr
Groda
Hökhufwudh kyrkia
Prästegården
Prästegårdens gärde proximé
Wägen åth Öhrgrundh

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum