A2:188


(Rubrik:)   Olandz häradh

      Notarum exlicatio

A   Sandby skattehemman 3.
B   Norregärdet  uthsäde                                 24 tunnor
C   Södergärdet medh Wästerwreten uthsäde  25 tunnor
      Uthi Norrgärdet leerjordh.
      I the andre gärden klapperjordh och sandjordh.
D   Storengen, hårdwaldh om höö                    52 lass
E   Wäster engen, måsswaldh                           13 lass
      Gärdes höö                                                48 lass
                                                       __________________
                                                  
Summa         113 lass

   
1  Östergården skattehemman är 6 2/3  öresland
     
Haffwer i byamåhl                                       20 alnar
      Uthsäde i Norregärdet                                7 1/2 tunna
      I Södergärdet och Wästerwreten                 8 tunnor
      Engh till höö                                                35 1/2 lass
    2  Ibidem Millangården skattehemman 4 2/3 öresland
      Hafwer i byamåhl                                        14 alnar
      Uthsäde i Norregärdet                                 5 1/4 tunna
      I Södergärdet                                              5 1/2 tunna
      Engh till höö                                                 24 lass
F   Wäderqwarn till Wästergården nummer 3.

    3  Wästergården ibidem skattehemman 1 är 10 öresland
      Hafwer i byamåhl                                          30 alnar
      Uthsäde i Norregärdet                                  11 1/4 tunna
      I Södergärdet och Wästerwreten                  11 1/2 tunna
      Engh till höö                                                  53 1/2 lass

      En uthäng och 1 skogzfiäll samma
      städes, belägen på andre sijdan
      om Folkemora, heter Ingfrö-
      mora om höö 4 lass. Är kiöpt
      i förfijden till Wästergården nummer 3.

      Till denne by är hwarken skog
      mulebeet heller fiske.

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

(Karttext:)
Bålgåla gärde proximé
Rådarne gärde proximé
Rådarne gärde proximé