A2:189


(Rubrik:)     Ekeby sochn

(Nedanstående skrivit med svag blyerts:)
Ingewasta skattehemman 3 hela och 4 halfva,      folio 178 och 179
Dyflinge    skattehemman 3 hela                           folio 180 och 181
Ekeby kyrkia och Kyrkioby sampt Prästegården  folio 182 
Rijsta1                                                                         183
Rörby2 och Blacksta                                                    185
Hånesta                                                                        186

___________________
1Nijsta ms
2 Nörby ms