A2:190-191


(Rubrik:)   Olandz härad

      Notarum explicatio

A   Ingewasta skattehemman  3 heela
      och  4 halffwa.
B   Norregärdet och Östergärdet                  43 tunnor
C   Södergärdet och Wästergärdet               56 tunnor
      I föreskrevne gärden är leerjordh.
D   Stor engen, måswaldh om                      110 lass
E   Libbesgärde, engh af hårdualdh               45 lass
      Gärdes höö                                           31 lass
                                                   _________________
                                                  Summa     186 lass

    1  Norregården skattehemman 1/2. Är  5 öresland
      Uthsäde det ena åhret                             4 1/2 tunna
      Det andra åhret                                      5 3/4 tunna
      Engh till höö                                           18 1/2 lass

    2  Ibidem skattehemman 1/2. Är  6 öresland
      Uthsäde det ena åhret                             5 1/4 tunna
      Det andra åhret uthsäde                          6 3/4 tunna
      Engh till höö                                           22 1/2 lass
F   En lijten wreet till nummer 2 om               1/8 tunna

    3  Ibidem skattehemman 1/2 lijka stort med nummer 2
G   2 wreter till samma heman om                1 tunnaland

    4  Ibidem skattehemman 1. Är 7 öresland
      Uthsäde det ena åhret                            5 1/2 tunna
      Det andre åhret                                     8 1/4 tunna
      Engh till höö                                          26 1/2 lass

    5  Ibidem skattehemman 1. Är 10 öresland
      Uthsäde det ena åhret                            9 1/8 tunna
      Det andra åhret                                     11 1/4 tunna
      Engh till höö                                          36 1/2 lass

    6  Ibidem skattehemman 1/2.  Lijka stort medh
      föreskrevne nummer 2 och 3.
H   En wret till nummer 6 om 1                     1 tunna

7    Ibidem skattehemman 1. Lijka stort med

      skattehemmanet nummer 5
I    Änn en wret till nummer 5                        1/2 tunna
K   Ett lijtet tårp uthsäde                               1/2 tunna

      Till denne by är godh tarfweskog
      männ ingen timmerskogh, fiske
      i en siöö, kallas Mörtesiön 1/4 mijl
      här ifrå belägen. Och dijt räc-
      ker och denne byes ägor.

(Karttext:)
Sank lindh
På denne sijdan tager Össby ägor wedh.
Öde åker
Öde åker
Ödhe åker
Öde åker

_____________________
1Härefter överstrukit b