A2:192-193


(Rubrik:)   Ekeby  Sochn1 

      Notarum explicatio

A   Dyfflinge skatteheman 3.
      Norregärdet, medh 2 små andra gärden
      som och såes samma åhr   uthsäde              24 tunnor
C   Millangärdet och Södergärdet uthsädhe       26 tunnor
      I föreskrevne gärden är swartmylla och lerjordh.
D   Stor engen, måse och skönwaldz engh om   131 lass
E   Wäster engen, skönwaldz engh om                54 lass
      Gärdes höö als                                             37 lass
      i det ena gärdet, i det andre myckit mindre.
                                                          _________________
                                                           Summa  222 lass

    1  Östergården skattehemman 1. Är 16 öresland
      Hafwer i byamåhl   57 alnar
      Uthsäde det ena åhret                                  12 tunnor
      Det andra åhret                                            13 tunnor
      Engh till höö                                                 112 lass
F   Denne enghage kommer Östergården till och   3 lass
G   Wäderqwarn till nummer 1.

    2  Södergården skattehemman 1. Är 7 öresland
     
Hafwer i byamåhl                                          24 alnar
      Uthsäde det ena åhret                                    5 tunnor
      Det andra åhret                                              6 tunnor
      Engh till höö                                                   46 lass
H   Enghage till nummer 2 om höö                        2 lass

    3  Wästergården heman 1. Är 9 öresland
      Hafwer i byamåhl                                          32 lass
      Uthsäde det ena åhret                                    7 tunnor
      Det andra åhret                                             7 1/2 tunna
      Engh till höö                                                  64 lass
I    Enghage till höö                                              2 lass
K   Wäderqwarn till nummer 3.
L   En wreet till nummer 3 om                              1/4 tunna

      Till denne by är hwarken skogh heller fiske.

(Karttext:)
Åffwanby gärde proximé
Åffwanby engh proximé
Ekeby engh proximé
Rörby engh proximé


(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

__________________
1 Bortskurit s i sochn