A2:194


(Rubrik:)   Olandz häradh.

      Notarum explicatio

A   Eekeby kyrkia och Kyrkioby.
      Ekeby  Prästegårdh.
B   Norregärdet och Millangärdet          43 tunnor
C   Södergärdet uthsädhe                      36 tunnor
      I bådhe gärden är leer och swartmylla
D   Norrengen, måsswaldz engh            88 lass
E   Storengen, måse och skönwaldh      154 lass
      Gärdes höö                                     12 lass
                                             ________________
                                         Summa        254 lass

    1  Prästegården är 9 2/3 öresland
      Uthsäde det ena åhret                      13 1/4 tunna
      Det andra åhret                                10 1/2 tunna
      Engh till höö                                     75 lass
F   2 små wreter til Prästegården1            3/4 tunna
G   En springkälla.

    2  Ibidem frälsehemman 1. Under Tånga är  6 öresland
      Uthsäde det ena åhret                        8 tunnor
      Det andra åhret                                  7 tunnor
H   En wret samma åhr om uthsäde          2 tunnor
      Engh till höö                                      49 lass
    3 Ibidem Academiae heman 1 är         4 öresland
      
Uthsäde det ena åhret                      4
1/2  tunna
       En wreet samma åhr om uthsäde     
3/4  tunna
       Uthsäde det andra åhret                  5
1/4 tunna
       2 små wreeter samma åhr om          
1/2  tunna
       Eng til höö                                       32 lass
    4  Ibidem. Frälsehemman 1               Huar lijka stort medh
    5  Ibidem. Frälsehemman 1               nummer 2
        En wret till nummer 4 om uthsäde       1 tunna
    6  Klåckare gården, hafer ingen åker heller eng.
    7  Prästens tårp. Uthsäde                     1 1/4 tunna

      Till denne by är ingen skog heller fiske som
      doger.

(Karttext:)
Joms gärde proximé.
Ödhe åker.
Tånga herre-gårdz ägor proximé.
Dyflinge engh proximé.

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

_______________
1Prästegarden ms