A2:195


(Rubrik:)    Ekeby sochn

      Notarum explicatio

A   Rijsta skattehemman 2. Cronohemman 1.
B   Norregärdet  uthsäde                              23 3/4 tunna
C   Södergärdet  uthsäde                              16 tunnor
      Uthi föreskrevne gärden är swartmylla och
      öhrjordh.
D   Storengen, mossbotn                             140 lass
E   Löthengen, måssbotn                              14 lass
F   Lillengen, skönwaldh                               16 lass
      Gärdeshöö                                             8 lass
                                                 ____________________
                                                  Summa    178 lass

    1.  Norregården skatte 1.  Är                 11 öresland
      Hafwer i byamåhl                                  18 alnar
      Uthsäde i Norregärdet                          10 3/4 tunna


      Notarum explicatio
 
      I Södergärdet                                        8 tunnor
G   Denne wret kommer nummer 1 till om    1/4 tunna
H   Änn 1 wret till nummer 1 om                  3/4 tunna
      Engh till Norregården om höö                82 lass
I    Koohage till nummer 1.

    2.  Wästergården skattehemman 1. Är   7 1/2 öresland
      Hafwer i byamåhl                                  12 alnar
      Uthsäde i Norregärdet                            7 tunnor
      I Södergärdet                                         5 tunnor
      Engh till höö                                           54 lass
K   En wret lyder till nummer 1 och 2 om     1 3/16 tunna
L   Änn 1 och till nummer 1 och 2 om          1 3/4 tunna


      Notarum explicatio

    3.  Södergården cronohemman 1. Är       5 1/2 öresland
      Hafwer i byamåhl                                   9 alnar
      Uthsäde i Norregärdet                            5 1/4 tunna
      I Södergärdet                                         3 tunnor
      Engh till höö                                           41 lass
M  Koohage till nummer 2 och 3.

      Till föreskrevne hemanen är huar-
      ken skog, uthmark heller
      fiske.

(Karttext:)
Blacksta engh proximé
Norre Forenboo engh proximé
Rörby gärde proximé
Öde åker
Löth uthmark
Skarp Össby gärde proximé