A2:20


(Rubrik:)  Olands häradh

      Notarum explicatio

K    Prästegårdsens fäbodhar
L    Uthsäde det ena åhret till torpet       5 tunnor
M   Det andra åhret till torpet                5 1/2 tunna
N   Höö till torpet                                  3 lass

(Karttext:)
Grund jordh
Grund jord
Leer mylla
Leer myl la
Scala ulnarum