A2:21


(Rubrik:)   Tuna Sochn

      Notarum explicatio

A    Tuna Prestegårdh
B    Uthsäde till Prestegården i Kyrkie-
      gierdet                                                         13 3/4 tunnor
C    Uthsäde i Swalpere wreten                            8 tunnor
D    Uthsäde det andra åhret i millan
      gierdet                                                         12 1/2 tunna
E    Uthsäde i stora gierdet till sam-
      ma åhr                                                         12 tunnor
F    Hårdhewalss höö aff Stoor engen                  35 lass
G    Hårdhewalss höö aff Kyrk engen                    9 lass
H    Hårdhewalss höö aff  Boengen                       8 lass
I     Hårdhewalss höö aff Swalpere
      engen                                                             5 lass
      Till Prästebolet ähr een hiulquarn som
      går hööst och wåår

      Till Prästebolit ähr skogh lijtit
      till wedhebrandh och giärssle
      mulebete till nödhtörfften

(Karttext:)
Börstad ägor på denna sijdhan
Leer myl la
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Grundh jordh
Leer myl la
Leer myl la
Grund jordh
Tuna Kyrkiebyens ägor på denna sijdhan
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl la
Moo jord