A2:22-23


(Rubrik:)   Olands häradh   Tuna sochn

       Notarum explicatio

A    Börsta ähr 4 hemman
B    Uthsäde det ena åhret i Ny gierdet             18 tunnor
C    Uthsäde i det andra gierdet till samma åhr   19 tunnor
D    Uthsäde i Lilla gierdet till samma åhr           8 1/4 tunna
E    Uthsäde till hele byen det andra åhret          21 tunna
F    Uthsäde i Södher gierdet till samma åhr       27 tunnor
G    Hårdhewalss höö aff By engen                   48 lass
H    Hårdhewalss höö aff Södher engen            54 lass
I     Hårdhewalss höö aff Lille engen                 12 lass

      Till denne byen ähr ingen skogh
      mulebete ganska ringia

(Karttext:)
Häklinge ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer myl la
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Leer myl la
Grund jordh
Grund jordh
Krogesta ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl la
Grund jordh
Leer mylla
Grund jordh
Leer mylla
Sandh jordh
Grund jordh
Grund jord
Scala ulnarum