A2:26-27


(Rubrik:)   Olands häradh   Tuna sochn

      Notarum Explicatio

A   Nywella ähr 4 hemman.  Alle till
      hopa.        32 öressland
B   Uthsäde det ena åhret i Norre gierdet      41 tunna
C   Uthsäde det andra åhret                          23 tunnor
D   I Lilla gierdet till samma åhr                     18 tunnor
E   Höö aff By engen beblandat hårdhwall,
      fräken och starr                                      264 lass

      Till denne byen ähr huarken
      skogh eller mulebete

      Specialis explicatio

      1.   Norre gården ähr skatte.     8 2/3 öressland
      Uthsäde det ena åhret                             11 1/16 tunna
      Uthsäde det andra åhret till Norre går-
      dhen                                                       11 1/16 tunna
      Höö till samma gårdh                               71 lass
      Humblegårdh till Norre gården  200 stenger

      2.   Andra gården ähr skatte.  6 öresland1
      Och äger denne gården i Häfftesta uth-
      iordh  1 1/3 öresland1  huilken ähr affrijtat
      folio 36.
      Uthsäde till denne gården det ena
      åhret                                                      7 11/16 tunnor
      Uthsäde på uthiorden till samma åhr       2 5/16 tunnor
      Uthsäde det andra åhret till samma
      gårdh                                                     7 11/16 tunnor
      Uthsäde på uthiorden till samma åhr        2 1/8 tunna
      Höö till denne gården                              50 lass
      Humblegårdh                                          200 stenger

      3.   Den tridie gården ähr skatte    10 2/3 öressland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret    13 5/8 tunna
      Uthsäde det andra åhret                          13 5/8 tunna
      Höö till samma gårdh                                88 lass
      Humblegårdh till                                       200 stenger

      4.   Fierde gården ähr skatte   6 2/3 öressland1
      Uthsäde till denne gården                          8 1/2 tunna
      Uthsäde det andra åhret                            8 1/2 tunna
      Höö till samma gård                                  55 lass
      Humblegårdh till                                        100 stenger

 (Karttext:)
Kleffz ägor på denna sijdhan
Fohammers ägor på denna sijdhan
Sundby ägor på denna sijdhan
Ekeby ägor på denna sijdhan
Krogesta ägor på denne sijdhan
Krogesta ägor på denna sijdhan
Krogesta ägor på denna sijdhan
Krogesta ägor på denna sijdhan
Leer myl la
Grund jord
Leer mylla
Ler mylla
Leer myl la
Leer myl la
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Sand jordh
Grund jord
Leer myl la
Sandh jord
Grund jordh
Leer myl la
Sandh jordh
Leer myl la
Grund jord
Scala ulnarum
 
 
      
______________
1örisland ms