A2:30-31


(Rubrik:)  Olands häradh   Tuna sochn

      Notarum explicatio

A   Krogesta ähr 3 hemman.  Alle tilhop-                                                                                                                                          pa.             31 2/3 öressland1                   
B   Uthsäde till denne byen det ena åhret.
      Norre gierdet                                         17 tunnor
C   I Westra gierdet till samma åhr                20 tunnor
D   Een wret till samma åhr                           3 1/4 tunna
E   Uthsäde det andra åhret till samma gård   16 tunnor
F   Uthsäde i Östra gierdet til samma åhr       13 tunnor
G   Een wret  till samma åhr                           2 1/4 tunna
H   Hårdhewalss höö aff By engen                 24 lass
I    Hårdhewalss höö aff lööten                      16 lass
      till denne byen ligger een engh Dye-
      bron benemdh affrijtat och noterat
      medh  A  folio  32                                   16 lass

      Till denne byen ähr huar-
      ken skogh eller mulebete

      Specialis explicatio

      1.   Norre gården ähr skatte.     20 öressland1.
     
Uthsäde till denne gården det ena
      åhret                                                          19 1/16 tunnor
K   Een wret till samma åhr                                1 1/2 tunna
      Uthsäde till samma gårdh det andra
      åhret                                                          19 11/16 tunna
      Höö till samma gårdh                                  34 lass

      2.   Millangården ähr skatte.     6 örissland
      Uthsäde till denne gården det ena
      åhret                                                           5 11/16 tunnor
      Uthsäde det andra åhret till sam-
      ma gårdh                                                     5 7/8 tunnor
L   Een wret till samma gårdh                          1/4 tunna
     
Höö till samma gårdh                                   12 lass

      3.   Söder gården ähr skatte.    5 2/3 öressland1  
       
Uthsäde till denne gården det ena
      åhret                                                           5 3/8 tunnor
      Uthsäde det andra åhret till samma
      gårdh                                                          5 9/16 tunnor
      Höö till samma gårdh                                   10 lass

      Scala ulnarum

(Karttext:)
Nywella ägor på denna sijdhan
Eneby ägor på denna sijdhan
Eneby ägor på denna sijdhan
Borestad ägor på denna sidhan
Häfftesta uthiordh på denne sijdhan
Leer myl la
Swagh jordh
Grund jordh
Swag jord
Leer mylla
Leer myl la
Leer myl la
Leer myl la
Leer myl la
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla

_______________
1 oresland ms
2 gard ms