A2:33


(Rubrik:)  Tuna sochn

      Notarum explicatio

      Effterskrifne wreter liggia till
      Wittia och specificerade som
      effter fölier

A   Een wret ill Wittia
B   Een wret
C   Een wret till Wittia
D   Een wret till Wittia
E   Een wret till Wittia
F   Een enges haga till Wittia         Specifice-
G   Een wret till Wittia                  rade
H   Een obrukat wret till Wittia     folio 35
I    Een wret
K   Een wret till Wittia
L   Een obrukat wret till Wittia
M  Een engh till Wittia