A2:36


(Rubrik:)  Olands häradh

      Notarum explicatio

      Häfftesta ähr een skatte uthiordh   8 öressland1
      och een deel ligger till Södher gården
      i Nywella specificerat  folio 26
      Och den andre delen till Åål
och ähr2           
      specificerat folio 68.

A   Uthsäde det ena åhret på denna uthiord
                                                                  12 7/8 tunnor
B   Uthsäde det andra åhret                         14 tunnor

      Specialis explicatio fins
      folio 26 och 68.

Scala ulnarum

(Karttext:)
Åålz ägor på denna sijdhan
Börsta ägor på denna sijdhan
Krogestadh ägor på denna sidhan
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grundh jordh

_____________
1 oressland ms
2 ahr ms