A2:4

(Rubrik) Olands härad 1

Notarum explicatio

Desze wreter ligga till Öster
Edinge och ähra specificerade
som effterfölier

A    Een engeshagha
B    Een wret
C    Een wret
D    Een wret
E    Een wret                         Specificerade folio 2
F    Een wret   
G    Een wret
H    Een enges haga
I     Een wret
K    Een obrukat wret.

 (Karttext)
Moo jord
Moo jordh
Moo jordh_______________
1 harad ms